Redaktor seçimi
“Azərsu” ASC-də prezidentin sərəncamı belə icra olunur: “peşəkarlıq” adlı mənimsəmə!-
Dövlət inkişaf edir, əhali niyə kasıblayır?-
Cavid Qurbanov özünə bir kazino açıb, amma başqalarına buna icazə verilmir... -
Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi kimlərin OYLAĞINA ÇEVRİLİB... -
Eks-deputat Nəriman Əliyevin cəzadan yayınma planları -
Şuşa türməsində tabut işgəncəsi... -“Qafqazın Quantanamo”sundan reportaj /
Alayarımçıq status-
Hökumət məmur sahibkarlığının qarşısında acizdir-
Günün xəbəri

Savadsızlıq, Saxtakarlıq, Səviyyəsizlik, Plagiat... ZORƏN ALİMLİK Əminə Təvəkkül qızı Əliyeva NÜMUNƏSİNDƏ-DE-FAKTO

 II hissə
Əminə Əliyevanın anası Zöhrə Əliyevadan növbəti plagiatı. Buyurun tanış olun. O, avtoreferatın 19-20-ci səhifəsində YAZIR:
Yenixeber.org: “Qafqazda və Türkiyədə geniş yayılan Xəlvətiyyə təriqəti XV əsrdə Misirə və Yaxın Şərqə gəlib çatdı. XVIII əsrin sonunda Xəlvətiyyə davamçılarından biri, şimalqərbi Afrikada Ticaniyyə ordenini təsis edir.
Əhməd Ticani 1737-ci ildə Əlcəzairin cənubunda dünyaya göz açmışdır.35(35 Ouiza Galleze. La tariqa Tidjaniya, Libyca, XXXVI, CNRPAH, Alger 2020). Onun ailəsi mənşə etibarı ilə yoxsul bərbər ailəsi olub, Tican qəbiləsinə aid edilirdilər.
.....Müsəlmanlığın mənəvi yolu olan Ticaniyyənin əsası 1781-1782-ci illərdə Əlcəzairdəki Ənə Əlmadidə Şeyx Əbu əl-Abbas Əhməd Ticani tərəfindən qoyulmuşdur. O, 1815-ci ildə vəfat etmiş və Mərakeşdəki Fəs şəhərində dəfn edilmişdir. Əhməd Ticani hələ erkən uşaqlıq çağlarında mənəvi yolların dərk edilməsində qeyri-adi qabiliyyət nümayiş etdirirdi. 15 yaşında olarkən o, artıq Quranı əzbər bilir, islam fəlsəfəsi və hüququndan xəbərdar idi.36”( Triaud J.-L. La Tidjaniya, une confrerie musulmane transnationale // Politique etrangere, № 4, 2010, 180 p. ---La Tidjaniya, transmilli müsəlman qardaşlığı. Jean-Louis Triaud).

İndisə Zöhrə Əliyevanın I Həmzə Nigari simposiumu kitabındakı həmin məqaləsindən(s.361.). eyni cümlələrlə tanış olun: “Qafqazda və Türkiyədə geniş yayılan orden XV əsrdə Misirə və Yaxın Şərqə gəlib çatdı. XVIII əsrin sonunda Xəlvətiyyə davamçılarından biri, şimal-qərbi Afrikada Ticaniyyə ordenini təsis edir. Müsəlmanlığın mənəvi yolu olan Ticaniyyənin əsası, 1781-ci ildə Əlcəzairdəki Ənə Əlmadidə Şeyx Əbu əl-Abbas Əhməd Ticani tərəfindən qoyulmuşdur. O, 1815-ci ildə vəfat etmiş və Mərakeşdəki Fes şəhərində dəfn edilmişdir. Əhməd Ticani hələ erkən uşaqlıq çağlarında mənəvi yolların dərk edilməsində qeyri-adi qabiliyyət nümayiş etdirirdi. 15 yaşında olarkən o, artıq Quranı əzbər bilir, islam fəlsəfəsi və hüququndan xəbərdar idi.

Haşiyə çıxaraq göstərmək istəyirəm ki, Əminə Əliyevanın 35 nömrəli iqtibasdakı ədəbiyyatında səhifələr göstərilməyib. Ümumiyyətlə isə bu dildə belə bir əsər mövcud deyil. 2. Müəllifin adı təhrif olunub. Həmçinin yoxsulluq mənşə anlamını ifadə etmir. 36 nömrəli iqtibasa gəlincə səhifə düz yazılmayıb. Məqalə həmin jurnalın 180-cı səhifəsində deyil, 831-842-ci səhifəsindədir. Buyurun baxın: https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-4-page-831.htm. “180” nədir? Yanlışlıqla Plagiatın izini itirmək! Çünki bu Əminə Əliyevanın anası Zöhrə Əliyeva eyni cümlələrə istinad göstərməyib).34-cü istinad da müəllifin soyadını düz yazmayıb. “The civilian Elite of Cairo in the Latter Middle Ages”. Princeto, 1981, p.69-72 . kitabının müəllifi Perry C. deyil. Carl F. Petry-dir.
Plagiatlar yenə var, Amma onlara Çox yer verdikdə daha başqa eybəcərliklər qalır. Beləki, Əminə Əliyevanın Avtoreferatin 23-cü səhifəsində “Dissertasiyanın əsas müddəaları doktorantın aşağdakı məqalələrində öz əksini tapmışdır” hissəsində daha başqa saxtakarlıqlar da vardır.
Gəlin tanış olaq:
1. Avropa maarifçilərinin əsərlərində islam mədəniyyətinə istinadlar // Geostrategiya, Bakı, 2012, s.40-43 --- jurnalın bu nömrəsi google-də yoxdur. 10 il əvvəlin məqaləsi tapılmır. Ancaq bu mövzu Zöhrə Əliyevan doktorluq dissertasiyasının mövzusu istiqamətindədir. Bəlkə o da qoşa müəllifdir. Ancaq bu dəqiqdir ki, AAK bir neçə il əvvəl ona elmlər doktoru Diplomu verməkdən imtina edib.

2. Le soufisme comme facteur de dialoque interreligieux. Actes de la sixieme editions du colloqoue international. CNRPAH // Les Routes de la foi. Soufisme et Théologie de la Libération. Colloque international, Alger , 2012, s.24-25 . Bu mənbə iddiaçının konfrans çıxışıdır.Ədəbiyyat göstəriciləri qarışıq regionun adı da səhvdir. Maraqlıdır, Konfrans Əlcəzairdə olubsa Əminə Əliyeva niyə fransızca yazıb?! Eyni zamanda AAK bunda da ona havadarlıq edib. Çünki ədəbiyyat siyahisi dövlət dilində sıralanır. Əminə Əliyeva isə budur 2-ci məqaləsini fransızca yazıb və həmçinin bu konfrans materialıdır.
Daha bir ciddi sual: Əcaba Əminə Əliyeva 2012-ci ildə hansı statusla Əlcəzairdə konfransda iştirak edib? Avropada konfranslara Fəlsəfə institutunun xətti ilə gedə bilmək üçün böyük saxtakarlıqla adının qarşısına doç.dr. ; dok.yazan bu saxtakar bəlkə o ölkəyə də “bu adlardan” biri ilə gedib?! Düşünməyin ki, onlayın iştirak edib... Bu sistem pandemiyadan 1-2 il əvvəl, təxminən 2018-də meydana çıxıb. Həm də 2012-ci ildə Əminə Əliyea Şərqşünaslıq İnstitutunun doktorantı deyildi. Bu baxımdan fikrimcə, burada bir dərin plagiat izi var... Vaxt yoxdur. Başqa işlər var. Əsas da dissertasiya əlimizdə yoxdur. Olsaydı, çox gerçəklər üzə çıxardı.

3. Azərbaycanın mənəvi həyatında xəlvətiyyə təriqəti // Müasir Mədəniyyətşünaslıq, Bakı, 2013, ,№1 (13), s.23-27. – Bu ədəbiyyat da tapılmır. Ancaq bu adda tapılan bir material var.Bu elə 2013-cü ildə iddiaçı Əminə Əliyevanın anası Zöhrə Əliyevanın I Həmzə Nigari simposiumu kitabında (2012) dərc olunmuş “Azərbaycanın mənəvi həyatında təsəvvüf (S.Y.Bakuvi və Xəlvətilik cərəyanı) məqaləsidir və biz yuxarıda onun bu məqalədən plagiatlarını vermişik.
4. Azerbaycanın manavi hayatında Halvatiya. // Uluslararası İstanbul tarihi yarımada sempozyumu. Istambul, 2013 s.356- 363. DİQQƏT EDİN! Ananın -Zöhrə Əliyevanın I Həmzə Nigari simposiumu kitabında (2012) dərc olunub, balanın - iddiaçının bu adda "məqaləsi"-nin adı başqa bir simposiumda yazılıb. Amma Əminə Əliyevanın həmin simposiumda bu adda çıxışı olmayıb. O, yalandan yazır ki, onun 2013-cü ildə keçirilmiş ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMUNda “Azerbaycanın manavi hayatında Halvatiya”. Məqaləsi çap olunmuşdur.// Uluslararası İstanbul tarihi yarımada sempozyumu. Istambul, 2013, kitabının 356- 363 səhifədə yer alıb..
Digər tərəfdən adından da göründüyü kimi bu simposiumdur. Yəni bir növ “cin ayrı, şeytan ayrı” mənasında məqalələrlə simposium məruzə və çıxışları ayrı yazılmalıdır. Məsələn “yazıq: kasıb, adamsız dissertantlardan belə tələb olunur”. Həm də saxtakarlığın gözəl nümunəsi: konkretlik üçün deyim ki, onun bu simposiumda “Küçükayasofya Cami (Sergios Bachos Kilisesi) Kazısı” yazısı, doç. dr. Amina Aliyeva- titulu ilə yer alıb. Buyurun tanış olun: https://muhaz.org/uluslararasi-istanbul-tarihi-yarimada-sempozyumu-2013.html. Deməli, Əmina Əliyevanın nə bu adda məqaləsi, nə məruzə, hər hansı bir məqaləsi, mətni yoxdur. Ədabiyyat Saxtakarlıqla təhrif olunub.

5. Evolution historique de la notion la tolerance // Nice-4 juillet (belə ədəbiyyat göstəricisi olar?!-X.Q) 2016, s.9-18. http://sites.unice.fr/site/vallar/ cerdacff/ Collo ques/.
Bu "məqaləni" ana-bala yazıblar. Elmdə qoşa müəlliflik statusu var. Beləliklə iddiaçının tək öz adını yazması ikinci müəllifin hüququnu taptalamaqla bərabər, onun özü haqqında saxtakarlıq, plagiatçılıq fikrini yaradır. Bundan başqa o, konfransın adını dagöstərməliydi. Buyurun tanış olun: konfransın adı “Hüquq və tolerantlıq” (LE DROIT ET LA TOLERANCE)-dır. Əminə Əliyeva məqalənin fransızca adında 1-ci sözü ingiliscə yazıb. Görəsən niyə?. L’évolution historique de la notion la tolerance. Əminə Əliyeva linki də konkret göstərməyib. Həqiqi link budur: http://sites. unice. fr/site/ vallar/cerdacff/wp-content/uploads /2017/01/actest ol e rance-revus.pdf. Saxtakar Əminə Əliyeva link kimi, məqalənin adı, qoşa müəlliflik kimi öz titulunu da yanlış yazıb. Baxın görün bu saxtakar ana-bala dövlətin ciddi elmi adlarından necə “öz xeyrlərinə” istifadə edirlər: Tolerantlıq anlayışının tarixi təkamülü, Zöhrə ƏLİYEVA və Doc. Əminə ƏLİYEVA Akademiyasının fəlsəfə və hüquq kafedrasının professoru, Azərbaycan elmləri, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru (“Zohra ALIYEVA et Doc. Amina ALIYEVA -- Professeur de Philosophie et de Droit de l’Académie des Sciences d’Azerbaïdjan, Responsable des Relations Internationales. Doctorante en philosophie). Bunu da aydınlıq üçün deyim ki, ana Əliyeva Avropada özünü ölkəmizin nüfuzlu alimi kimi təqdim etmək üçün adının qarşısına professor yazırsa, qızı "Fəlsəfə" institutunun fəlsəfə doktoru, dosent doktoru, doktorantı titulların ona görə yazmışdır ki, ölkədən ezamiyyət vizası ilə pulsuz çıxsın. Axı ümumi səyahət vizaları ödənişlidir. Həmçinin əsaslanmalıdır... Onlar isə daimi və ailəvi gedirlər. Əlbəttə bu onun özü kimi ona bu şəraiti yaradanların saxtakarlığı olmaqla bərabər, həm də cinayətidir. Mənəvi tərəfi isə həmin konfranslara "Fəlsəfə” institutunun ömrlərində Avropaya getmək imkanı olmamış və olmayacaq elmlər doktorları lap növbəlilik, lap püşk atma yolu ilə gedərdilər və Avropa alimləri “gülməzdilər” Zöhrə, Əminə və başqa gedən xanımların elmi səviyyəsinə.

6. Ortaçağ Türk halklarının oluşmasında sufuzmin rolü // “Müasir Türkoloji Tədqiqatlar: problemlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 2016. konfrans materiallarının kitablarındakı məqalənin ən azı keçirildiyi tarix və səhifəsi göstərməlidir. Ancaq iddiaçı Əminə Əliyeva yenə bunları göstərməyib. Bu 21 noyabr, 2016-ci il tarixində AMEA Şərqşünaslıq institutunda keçirilmiş konfransdır. Beləki, bu konfrans haqqında çoxsaylı media məlumatları olsa da toplu yoxdur.Səhifəsini əsas AAK, sonra özü və anası bilir yəqin... Bunu ona görə deyirəm ki, o bu məqalələrin jurnallarını AAK-a təhvil verməlidir. Həmçinin də onun AAK-a gedən sənədlərini aparıb təhvil verən məsuliyyət daşıyır. Üstəlik, AAK-da “yazıq əsgərlər”-in bütün məqalələri tutuşdurulur. Bir xırda nöqsan belə baöışlanmır. Amma baxın AAK necə hörmətli olub bu iddiaçıya?!Ümumiyyətlə, bu dissertasiyada “dərinə getsək” AAK-ın “yoxlayanları da ”, “yazıq” olacaqlar...
7. Tolerantlıq anlayışının tarixi inkişafı // Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri, Bakı, sentyabr 2016. s.381-385. Saxtakarlığın, savadsızlığın bir nümunəsi. 1-si bu müstəqil məqalə deyil. 8-9 sentyabr 2016-cı ildə müştərək təşkil olunmuş Konfrans üçün yenə ana-balanın yazdıqları çıxışdır. 2-si, qoşa müəlliflə yazılmış bu material cəmi 5 səhifədən ibarətdir. Amma budur, o tək öz adını göstərib. Yenə mən bunu AAK-nın məsuliyyəti hesab edirəm bunu. Yoxlasaydılar, onun həmmüəllifləri göstərmədiyi dəbəlli ola bilərdi, hələ bu 2 nəfərə 5 səhifəlik material həcm baxımından qəbul edilməməlidi .

8. Müasir dini-fəlsəfi fikirlərin sufizmə təsirləri // Dövlət və din. İçtimai fikir toplusu. № 04(57) 2018, s.49-57. Bu adda, belə bir məqalə yoxdur. Adı qeyd olunan "məqalə" Dövlət və Din - № 01 (54) Yanvar - Fevral 2018. səh.34-39.-dadır. Bundan başqa AAK-ın ona havadarlığına arxayın olub, “nə oldu, necə gəldi yazması faktıdır. Beləki, bu jurnalın № 04(57) 2018, s.49-57-dəki məqaləsinin adı “XƏLVƏTİLİK TƏRİQƏTİ VƏ MÜASİRLİK” adlanır. Bu link də o məqaləyə deyil, buna aiddir. https://scwra.gov.az/upload/files/8111b191c541b0cd203403714d42f59a.pdf
9. Şərq ənənələrində həmrəylik konsepsiyası // Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2017- ci ilin Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi ili” elan olunması ilə əlaqədar keçirilmiş “İslam Həmrəyliyi_Azərbaycan nümunəsi” adlı müsabiqənin Materiallar toplusu. 01 dekabr, 2017, s. 82- 87. Bu mənbə düzdür. Lakin bir neçə dildə. Eyni məqalələri təkrar çap etdirmək iddeaçının nöqsanıdır. Bu mümkündür, ancaq müdafiə prosesində yolverilməzdir.
10. Le consept de la solidarite dans la tradition orientale. Bakou, 29 mars, 2017 // http://sites.unice.fr/site/vallar/cerdacff/colloque-azerbaidjan28-29 mars/2017 . “8” və “9”-cu ədəbiyyat eyni məqalədir. Yenə fərqli dillərdə çap olunub.
11. Müasir dini-fəlsəfi fikirlərin sufizmə təsirləri // Dövlət və din. İçtimai fikir toplusu. № 04(57) 2018, s.49-57 .Bu məqalənin tarixinə və səh.nömrəsinə baxılsa “7” nömrəsindəki məqaləsinin təkrarı olduğu bəlli olur. Beləliklə, Xəlvətilik təriqatı və müasirlik // Dövlət və Din. İçtimai fikir toplusu. №04 (57) 2018, s.49-57 .- "ünvanı" bu məqaləyə də "yapışdırııb".
12. Xəlvətiyyə təriqətinin yaranması və inkişafı haqqında // Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №1 (32) 2019, səh.123- 132. Əminə Əliyeva cəmiyyəti yenə çaşdırır. Yox, yox, aldadır. Çünki adı çəkilən jurnal AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya jurnalıdır. Açın baxın görün nə həngamədi: Elmi məqaləyə Zoya ana rəy verib və özü üçün “Fəlsəfə” institutunun şöbə müdiri yazıb. Hansı elmi-tədqiqat şöbəsinin müdiridir Zöhrə Əliyeva?! Heç bir! O beynəlxalq əlaqələr üzrə mətbuat katibidir. Yaxşı “nöysü kor olsun”- özü üçün şöbə müdiri, proffessor, elmləe doktoru yazır. Cəhənnəmə “Fəlsəfə” institutunda nüfuzlu adamdı, mətbuat katibi ola-ola rəy verib elmi məqaləyə, hətta övladının məqaləsinə, - eybi yox. Yaxşı bəs, dünyanın hansı ölkəsində Rəyi jurnala daxil edirlər?! Rəyçi: AMEA Fəlsəfə institutunun şöbə müdiri, fəl.f.d. Zöhrə Əliyeva Qəbul edilib: 29.05.2019 .
Bu elmdir? Hələ üstəlik, Bu məqalənin nə Girişi var, nə Əsas hissəsi, nə Nəticəsi! Hətta Zöhrə Əliyeva “Fəlsəfə” institutunun elə şan-şöhrətli adamıdır ki, jurnal rəhbərliyi ona irad tutmur ki, “ayıbbdı, heç olmasa qızın öz e.poçtunu yazsın”. Budurmu ELM?! Budurmu savad?! Budurmu AAK-ın yeni strukturunun elmi işlərə ciddi yanaşması?! Hanı o ideal qaydalar ?!
13. Концепция солидарности в Исламском мире // Nоta Bene 2021, N 51, Sofia, https://www.notabene-bg.org. Bu “məqalə” Bolqarstanda dərc olunub. Yenə Girişsiz, Nəticəsiz – qeyri elmi məqalə forma və məzmunu.

14. Роль суфизма в распространении исламских ценностей // 25 Из истории культуры народов среднего поволья. Казань, 2020. Том 1, № 10, 2020. стр.5-14. Jurnalın adını düz yazmayıb. Söz "поволья" yox, “поволжья”-dır
... Beləliklə, məsuliyyət hissi ilə bildirirəm ki, bu məqalələr, konfrans materialları nəinki Əminə Əliyevanın, heç anasının deyil. Plagiatdı bu yazılar. Dissertasiya əlimizdə olduqda böyük ehtimallarımızın gerçəkləşəcəyinə əminik.
Heç uzaga getməyin... 20 səhifəlik Avtoreferatın Nəticə hissəsi nöqtə-vergülünə kimi plagiatdır. Buyurun tanış olun: Sabah müdafiə alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiə edəcək Əminə Əliyeva Avtoreferatının 23-cü səhifəsində yazır: “Dissertasiya işinin “Nəticə” hissəsində tədqiqata yekun vurulmuş, başlıca qənaətlər ümumiləşdirilmiş, mövzu ilə bağlı əhəmiyyətli olan müəyyən təklif və tövsiyyələr verilmişdir”. http://philosophy.edu.az/index.php?newsid=1324
1. Bu cümlə, “Fəlsəfə və Sosiologiya” institutunda müdafiə etmiş İbrahim Əbdülsəlimlinin Avtoreferatının 26-cı səhifəsinin Nəticə hissəsi ilə eynidir. http://philosophy.edu.az/index.php?newsid=1324
2. Əminə Əliyevanın Avtoreferatının Nəticə hissəsi bu institutda müdafiə etmiş Südabə Haşımovanın dissertasiyasının “Nəticə” hissəsi ilə də xırda fərqlə eynidir http://philosophy.edu.az/index.php?newsid=1298

Dissertasiya üslub, qrammatik səhvlər, təhriflərlə doludur. Səmimi, təbii hisslərimi bildirirəm ki, o qədər tənqid edilməli, elmsizliyin, plagiatın sübut olunmalı məsələlər var ki, bunlar sosial şəbəkələrin mövzusu deyil və buna görə də mən dissertasiyanın elektron variantını əldə etdikdən sonra araşdırmamı davam edib, dolğun plagiat tədqiqatı meydana çıxarıb, kitab formatında çap edib ölkə kitabxalarına hədiyyə edəcəyəm.
Sonra, 2021-ci ildə 1 dənə, 2020-ci ildə də 1 dənə məqaləsi var. Həmçinin məqalələrin tarix, dil, əifba, baxımından düzülüşü də səviyyəsizliyi ifadə edir. DİSSERTASİYA işinnin Ədəbiyyat siyahisi AAK qaydalarına uyğun deyil.
Bunlardan başqa, Əminə Əliyevanın əksər məqalələrinin həmmüəllifinin onun öz anası olduğunu, hələlik Avtoreferatda az ismini göstərdiyimiz plagiat mənbəyinin də anası Fəlsəfə və Sosiologiya institutunun əməkdaşı Zöhrə Əliyeva, rəfiqəsi Mətanət Şəkixanova olduğunu yuxarıda vurğulamışıq. Daissertasiyanın oppanentləri də yenə Zöhrə Əliyevanın öz yaxınlarıdır. Beləki, dostu, divarbadivar iş otağı qonşusu Şöhlət Zeynalov, o otağın sahibinin köhnə dostu-yoldaşı, institutun yeni əməkdaşı, professor Eyyub Kərimov (fikrimcə, Eyyub müəllim bu kəsləri, bu işləri bilmədən, hörmət - etika xatirinə, “üzü yumşaqlıq” edib, oppanent olub. ..). Bu şəxslər sufilik, xəlvətiik tədqiqatçıları deyil. Yoxdur bu istiqamətdə əsərləri. Deməli ki, ciddi mütaliyələri də yoxdur bu dərya elm sahəsində. Lap deyək ki, Azərbaycan, Türkiyə tədqiqatlarından və ümumiyyətlə tasavvufun tarixi və müasir problemlərindən az da deyil, çox məlumatlıdırlar. BƏS ƏLCƏZAİR TASAVVUFUFUNU NECƏ BİLİRLƏR? AY MƏNİM BÖYÜKLƏRİM, BU DİSSSERTASYA İŞİ " MÜASİR İ N K İ Ş A F MEYİLLƏRİNDƏNDİR"-dir. ƏLCƏZAİR . NİYƏ ƏLCƏZAİR?! BU SUALA CAVAB YOXDUR VƏ YA O QƏDƏR PRİMİTİV, ƏSLİNDƏ YANLIŞ, BƏZƏNİB-DÜZƏNMİŞ CAVABDIR Kİ, NƏ BİZİM MULTİKULTURALİZM STRATEGİYAMIZA, NƏ DÜNYA DİNLƏRİNƏ MÜNASİBƏTDƏ MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQ KONSEPSİYAMIZA UYGUN DEYİL.
...Üçüncü opponent də Əminə Əliyevanın anasının “ortağı” – Boğdora Todoravadır. Mən onu fəlsəfə doktoru bilirəm. O mənim halal zəhmətimi mənimsəyib. Bu məsələ, ayrı yazının mövzusudur. Qısaca bildirim ki, əgər Todorava 2017-ci ildə "o saxtakarlığı etməsəydi", bu gün bu dissertasiya qalsın, nəinki Zöhrə Əliyevanı, heç Fəlsəfə İnstitunu tanımayacaqdı. Bu heç!.. Boğdora Todorava Azərbaycan dilində, həm də elə ağır mövzuda olan dissertasiyanı görəsən oxuyub? Oxumayıb! Bəs necə oppanentlik edir? Bu yerdə müxtəsəri, deyib, 07.12.2021-ci ildə müdafiə edəcək Əminə Əliyevanın əsl elmi kriteriyalarla deyil, anasının cızma-qarası, anasın dostları ilə, əsas da AAK –dan razılıqla öz çirkin məqsədinə nail olduğunu bəyan edirəm.
Bu dissertasiyanın məzmununun, mahiyyətinin kompleks adı Savadsızlıq, Saxtakarlıq, Səviyyəsizlik, Plagiat... ZORƏN ALİMLİK Əminə Təvəkkül qızı Əliyeva NÜMUNƏSİNDƏdir.
İndisə, elmi ictimaiyyət, maraqlanan ümumi kütlə üçün maraqlı olacaq bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bunlardan birincisi, bu dissertasiyanın elmi rəhbəri ilə bağlıdır. Belə ki,Əminə Əliyevanın “XƏLVƏTİYYƏ: İDEYA MƏNBƏLƏRİ VƏ MÜASİR İNKİŞAF MEYİLLƏRİ (ƏLCƏZAİR NÜMUNƏSİNDƏ)”dissertasiyasının elmi rəhbəri akademik Vasim Məmmədəliyev olub. O, 2019-cu ilin oktyabr ayında vəfat edib. Deməli, bu işə 2 ildən çoxdur ki, elmi rəhbər təyin olunmayıb. Bu baxımdan bu dissertasiya müdafiəyə buraxıla bilməz. Həm hüquqi baxımdan, həm elmi, həm etik baxımdan bu yolverilməzdir. 2 ilə elmdə də, həyatda da çox şey dəyişib. Iddeaçı əgər tədqiqatını 2019-da bitiribmiş ancaq bu və ya digər səbəbdən müdafiə edə bilməyibmiş, bu İŞ SÖZSÜZ OLARAQ KÖHNƏ İŞ SAYILIR. Elm yeniliyə, aktuallığa əsaslanır axı! Yoxxx, Əminə Əliyeva 2020, 2021-ci illərdə nəfəs almadan işləyibsə, (elə ədəbiyyatından göründüyü kimi “xeyli işləyib”-X.Q), o zaman elmi rəhbər mərhum akadrmik Vasim MƏMMƏDƏLİYEVİN YAZILMASI doğru deyil. Özbaşına da müdafiə etmək olmaz! Yox, əgər elmi rəhbərsiz müdafiə etmək mümkündür, o zaman niyə "kasıb, savadlı, ləyaqətli insanlarımız illərini texniki prosedurlara, gəlib çatmaq bilməyən növbələrə" sərf edirlər. Hələ təyin olunan elmi rəhbərlərin rüşvətxor ləyaqətsizləri də istisna deyil. Mən 36 il yalnız Akademiyada işləyən və hər şeyi qiymətləndirməyə qadir bir tədqiqatçı kimi məsuliyyətlə deyirəm ki, bu ölkə üçün, bu xalq üçün faydalı alimlərin kökü kəsilməkdədir. Elm də yaradıcılıqdır. Bir tərəfdən sosial çətinliklər, bir tərəfdən yaşlanma, bir tərəfdən də əziyyətə qiymət verilməməsi yaradıcılıq üçün mühüm olan Ruhu öldürür. Hər gün müşahidə edilir layiqli qaldı, layiq olmayan buyurdu, bəh-bəhlə müdafiə etdi. Bir gözü gülən, bir gözü ağlayan yaşlı bir alimin mənə qəhər içində dediyi iki cümlə:"17 ildir gözləyirəm! Amma ... 1 ilin içində müdafiə etdi. Bu "qəhərlər" böyüyür olur "qubar" sonra da adını infarkt, insult, indi də corona qoyub basdırırlar... Əvəzində də budur Əminə Əliyevalar - yəni bütün parametrlərdə imkanlılar elmə doluşurlar. Ən dəhşətlisi hamı bilir bunu və qarşısını almır. Buyursun AAK - bu da dəlil. (01-06 dekar- 2 iri həcmli, hər cümləsi fakt olan ARAŞDIRMA! Yaş 60, paralic keçirmiş 2-ci qrup əlil... Başladımsa araşdırmaya yuxu qaçır, iştah kəsilir, gözlər "qaralır"--amma geri çəkilmədən araşdırmanı aparıram. Allah bilir hər şeyi!..) Zəhmət çəksin indi əsaslansın İctimai rəyə!
Sonda bu araşdırmanı apararkən fikrimdə hey dolanan, mənə çox pis təsir etmiş bir hadisə - mənzərəni təsvir etmək istəyirəm: İş yoldaşımız, üzbəüz otaqda oturan Zaur Rəşidovun müdafiəsi günü idi. Həmişə “fəhlə-əsgər” geyimində olan ağıllı- savadlı, mərifətli Zaur Rəşidov o gün çox çıx geyinmişdi. Əhval-ruhiyyəsi də yüksək idi. Yəqin ki, dostları, qohumları da “gözəl ” gününə yığışmışdı. Amma bu uzun sürmədi. İldırım sürəti ilə xəbər yayıldı ki, AAK elmi katibin yanlışı üzündən ləğv edib Zaur Rəşidovun müdafiəsini. Sonra yeni qaydalar qəbul olundu. Ölkənin bu savadlı gənci xeyli aradan sonra müdafiə etdi. Savadsız, Saxtakar, Səviyyəsiz, Plagiatçı, ZORƏN ALİMLİK iddiasında olan - AAK-ı da nəyləsə ələ almış Əminə Əliyeva sabah müdafiə edəcək!.
Baxın, istəyir savadı, istəyir təhsili (menecmentdi, işləyə-işləyə Ukraynada necə əyani maqestratura bitirib?!), istəyir işi ( ictimai elmlərdən tam uzaq Rabitə nazirliyində işlyir), istəyir başdan-başa plagiat, savadsızlıq, elmsizlik, dil-üslub baxımından da səviyyəsiz dissertasiyanın müəllifi sabah “bəh-bəhlə” müdafiə edəcək və sonra “beş dəqiqəyə" də diplomunu alacaq!.. Komediya teatrıdır! Yoxxx, sirkdir. Qış sirki...
Misal var, deyirlər, “deyilən Söz yadigardır”. Yəqin ki, bu misal yazı şüuru olmayan vaxtlara aiddir. Ona görə ki, yazılan Söz yadigardır.
Qaldı ki, yazılanı da deyilən kimi qulaqardına vurmaq, “nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına!”. Nə qədər ki, bu 2 hissədən ibarət lokonik yazımda faktlarla, dəlillərlə səviyyəsini göstərdiyim dissertasiya və onun “tayları” AAK komissiyasının yaşıl işığı ilə öz saxtakar sahiblərinə alim kimi saf bir peşənin diplomunu qazandıracaqlar, cəmiyyət arasında AAK-ın nüfuzu elə indiki kimi olacaq.
Beləcə, hörmətli AAK sahibləri! XXI əsrin 3-cü dekadasındayıq. Bu "gün- sabah" sünii intellekt bütün iş strukturlarını əvəz edəcək. Məmur dövrü bitəcək. Tədiqatçı ömrü isə bitmir. Ona görə nə qədər insan olub işləyirsiz, şüurlu beynlə, yanan ürəklə, görən gözlə hiss edib, düşünüb qiymətləndirin.

PS. Yazının I hissəsi yayınlandıqdan sonra "AAK belə gəlib, belə də gedəcək, Əminələr olub, yenə olacaq, vaxtına heyfin gəlsin, enerjini belə boş-boş işlərə sərf eləmə"- mesajları aldım. Bu deyilənlər doğrudur. Ancaq böyük Nazim Hikmət məhbəs divarlarına yox, çağırdığı insanlara, insanlığa deyib: "sən yansam, mən yanmasan, biz yanmasaq, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa". Əsas, Allah kömək oldu, yazdım. Əsas, həqiqəti ayaq altından götürdüm. AAK da, Əminə də, Zoya və s-lər təfərrüatdı...(cahanplus.com)/əvvəli 04.12.2021 - ci il tarixində/
 Xatirə Quliyeva
fəlsəfə elmləri doktoru
шаблоны для dle 11.2

Yeni xəbərlər

Reklam

Reklam