Redaktor seçimi
“Rəqabət Məcəlləsi” Kamaləddin Qafarovu durdura biləcəkmi? -
Məşhur Məmmədovun biznesi və şansları necə “əriyir?” -
Ramil Rəhimov Abşeron-Xızı Mədəniyyət İdarəsində oturub Quba-Xaçmazdakı əməllərini ört-basdır edir -
SOCAR-ın idarə rəisi öz qızının şirkətinə xidmət təşkil edir -
YAP-ın namizədlər siyahısından kənarda qalan Mahir Abbaszadə barədə ŞOK FAKTLAR –
Elmir Ramazanovun özbaşınalıqları... -
Əziz Əzizov haqda ŞOK İDDİALAR -
Yevlax Qeydiyyat İmtahan və Texniki Baxış Şöbəsindən şikayət var:
Günün xəbəri

İnsanlığın örnəyi olmaq


 

(25 sentyabr -  İnam Atanın (Asif Atanın) doğum günüdür)

 

  "Xeberinfo.com": İnam Atanın (Asif Atanın) gəlişiylə Azərbaycanın mənəvi görkəmi kökündən dəyişdi. Onun gəlişi insana, ulusa, bəşərə bənzərsiz İnam müjdəçiliyidir. İndiyə qədərki gəlişlərin çoxu insandan qıraqdakı qüvvələrə inam əsasında olub. Sonucda insan yox, insanüstü qüvvələr təsdiqlənib. Ancaq İnam Atada başlıca məqsəd İnsandır, insanın var olması özündən qıraqdakı quvvəyə yox, insandakı mənaya, mütləqlik imkanına əsaslanır.

İnam Atanın onillərdir Azərbaycana gətirdiyi özümlü, bənzərsiz düşüncə yönü, ideya fərqi yer-göy səviyyəsində ortadadır. Atanın inam, idrak yenilməzliyindən onu sevməyənlər də danışmaqdadırlar. Əslində bu, hər kəsdə olan insanlıq imkanından, insanlıqdan keçə bilməməkdən soraq verir. 

***

Ata ulusumuz üçün yeni, qədimlik üstə yön, yol, gözümüzü özgəliklərdən yığmaq üçün ulusallığa əsaslanan inam, idrak, mənəviyyat, iradə imkanını ortaya qoydu. Azərbaycan insanının özümlü əsasda var ola bilməsini sübut etdi.

O, yaratdığı dünyabaxış – Mütləqə İnam əsasında özünü var etdi. İnsan haqqında deyilən, yazılan bədbin fikirlərə uymadı, hamının insandan üz döndərdiyi bir çağda insanlığa üz tutdu. Özü demişkən, insanda yanılsa da, insanlığa inandı. 

*** 

Onun geniş, sınırsız idraki imkanları, şəri sarsıdan inamı var. Ona görə «var» deyirəm ki, Ata haqqında keçmiş zamanda danışmaq gerçəkdən mümkün deyil. Ona görə ki, ardıcıllarının ağlında, ürəyində, əməllərində hər an yaşayır, yaşadılır. Ata haqqında «İnsaniliyə bərabər» adlı kitab yazmışam. Orada Atanın xarakterini, özünəməxsus cəhətlərini, bənzərsiz keyfiyyətlərini açmışam, təhlil etmişəm.

Ataya heyran olmamaq mümkün deyildi: ardıcıl ruhani döyüşçü, idrak yaradıcısı, mənəviyyat soraqçısı – özü demişkən, vicdançı, təmənnasız, fədakar iradənin yiyəsi idi.

Onda sarsılmaq, əhval dəyişkənliyi yox idi! 
Onun gözlərində qorxudan iz yox idi! 
Onun idrakında cəfəngiyyata yer yox idi! 
Həqiqətini istənilən iddiaya, yalana qarşı inadla qoya bilirdi! 
Yüksək eşqli, dəyişməz, aşiq İnsan idi! 

***

İnam Ata bənzərsiz idrak hadisəsidir: özünəqədərki dünya biliyini dərindən öyrənən böyük idrak yiyəsi idi. Oxumaqdan doymayan, ömrünün son illərində «Artıq oxumağa kitab qalmayıb» - deyən, öyrəndikləriylə yetərlənməyən, oxuduqlarını ötən, özündən öyrənən, özünü yazan, özündən yazan!

Onun əsərlərində başqasından sitat gətirmək yoxdur. Özü demişkən, «o dedi, bu dedi» mifini qəbul etmədi.

Ata idealının özülü, cövhəri, baş ünvanı ruhani ömrüdür. O, bəşər tarixini qaralama sayırdı. Tarixdə idealı olmadı, özü və ardıcılları üçün ideal oldu. Onun yazdıqlarında iynənin ucu boyda da olsun, cəfəngiyyat yoxdur. Ona görə ki, dərin idrakiliyə, bənzərsiz düşüncəyə əsaslanıb.

Başlıcası, İnam Ata inkar etdiklərinə qarşı öz fikrini ortaya qoya, gedişatdan, zamandan üstünlüyünü sübut edə bildi. 

*** 

Ata ulusal keyfiyyətlərimizin mahiyyətini daşıyırdı özündə. O, bizi möhtəşəm inamıyla, mütləqliyə əsaslanan tələbləriylə, yenilməz ruhuyla yaratdı. Özümdəki bütün gözəl ruhani-ulusal keyfiyyətlərə görə İnam Ataya borcluyam. Əgər İnam Atanı tapmasaydım, doğrudan da bədbəxt olacaqdım. Beləliklə, İnam Atanın varlığıyla Azərbaycanda İnamçılar soyu yaranmaqdadır. Bu, artıq hamının gördüyü gerçəklikdir. 

Atanın üslüb çaları zəngin olsa da, fikri, ifadəsi sadədir. Ona görə ki, Atada məqsəd elmilik, özünün zəngin biliyini nümayiş etdirmək deyil. Məqsəd birdir: insanın xilası! Bu səbəbdən də Atada İnsanın xilası hər şeydən önə çıxır. 
Əgər insan xilas olacaqsa, dünya da xilas olacaq. İctmai münasibətləri, quruluşları yaradan insandır. Yaxşı insanlar yaxşı quruluş yaratmağa qadirdirlər. Atanın İnsanı ictimai münasibətlərdən, istehsalat fatalizmindən, dini təsəvvürlərdən, hər sayaq alın yazısından asılı deyil, yalnız özümlüyündən asılıdır. O, özündəki Mütləqə inanır, ən çətin çağında özümlüyünə üz tutur – kədərli çağında da, fərəhli çağında da… 

*** 

Atanın insan idealı yaşama, gerçəkliyə qaçılmaz, vazkeçilməz gərəklikdir. İnam Atanın ömründə idealının təsdiqini gördüm. Atanın idealı ömründən gəlib, yaşamından ayrı yaratmayıb.

Gör nə boyda inamı olub Atanın; SSRİ kimi imperiyanın içində - 36 il qabaq Mütləqə İnam Ocağını qalayasan, az sonra ətrafından hamını dağıdalar, ölüm təhlükəsiylə üz-üzə qalasan, ailən dağıdıla, işdən çıxarılasan, evsiz, ac-susuz qalasan, ancaq daha da İnamlı olasan! Kitablarını öncəki ehtirasla, yüksək eşqlə, vəhylə, vəcdlə yazasan. Ən çətin, ən təhlükəli məqamlarda belə yenə özünə, insan idealına oxşayasan, bir sözlə, idealında arzuladığın kimi yaşayasan. 
Bu, mütləq özünəinamın təsdiqi idi, inam-idrak birliyinin, insaniliyə yetməyin ifadəsi idi. İnam Ata ona görə bu çətinliklərə dözdü ki, özünü yarada, var edə bildi. Özü demişkən, təhlükədən həzz alırdı.

Bəşər tarixində Mütləqə İnam səviyyəsində inam olmayıb. O deməkdir ki, İnam Ata səviyyəsində ömründə idealı təsdiq edən insan olmayıb. İndi bunu biz deyirik. Gələcəkdə bunu hamı deyəcək. Ona görə ki, çağında qəbul olunan həqiqət yoxdur. Həqiqətin qəbul edilməsi onillər, yüzillər istəyir.

İnam Ata mütləqiliyə yetmiş kamil İnsandır, canlı Mütləqdir. Onun bənzərsiz ruhaniyyatçılığı var. Başlıca ideyası budur: «İnsanlaşın, İnsanlaşdırın!» Bəşər tarixində bundan da uca çağırış yoxdur, hesab edirik ki, olmayacaq. 

***

İnam Ata öz örnəyində kamil insanlığın ölçüsünü yaradıb. Nisbi insanlıq olmur. İnsanilik mütləqdir. Görünən imkanların arxasındakı, özülündəki imkandır insanları yaşadan. 

İnsanilik imkanına yetməyin, özünü yaratmağın, var etməyin yolunu göstərir İnam Ata: Mütləqləşmək – var olmaqdır; Nisbi var olan – yox olur əslində; Yalnız – Mütləqiliyə yetən - var olur; Zaman ölçüsündə yaşamaq – yox olmaqdır; Özümlüyünə yetmək istəyirsənsə, insanilik ölçüsündə yaşamalısan.

Atanın üslubu ömrü kimi bənzərsizdir: qısa, mahiyyəti canlı, diri ifadə edir.

İnam Atanın canlı Ocaq irsi var: ulusal-ruhani yöndə yaşayan insanlar - Evladlar, Ocaq bayramları (İnsanilik, Xəlqilk, Şərqilik, Bəşərilik), Ocaq Mərasimləri, Ailə günləri və b. illərdir Azərbaycan ictimai mühitində təsdiqini tapıb. Atanın yaratdığı mərasimlər Ocaqçılarla yanaşı, İnamçılarımızın, Ocaq dostlarımızın, aydınlarımızın ulusumuzun sabahına inamını ifadə edir.

İnam Atanın Ocağı onun ilk silahdaşı olmuş Safruhun gündəliklərində – «Başlanğıc» və «Ata səcdəsində - ruh yaddaşı» kitablarında dərin, canlı təsdiqini tapıb. 

***

Mütləqə İnamın gəlişi o deməkdir ki, ulusumuzun üzünü özünə tutması imkanı var - ulusumuz özinamlı olur. 

İnam Ata qiymətverəndir. Yaradıcılığa, özünüifadəyə fəlsəfi-bədii tənqidçilikdən başlayan Ata ədəbi-bədii əsərlərin insanilik mahiyyətini özünəməxsus şəkildə aşkara çıxardı. Atanın ilk dövr yaradıcılığı belə bənzərsizdir. Onun Kitablarında bəşər mədəniyyətinə, fəlsəfəsinə, yaşamının bütün sahələrinə, tanınmış şəxsiyyətlərə, ideologiyalara dərin, hərtərəfli qiymət var.

İnam Atada İnsana mütləq inam – insanlığın mütləq imkanlarına tükənməz inamdır. 

Bu gün Ocağımız Atanın möhtəşəm ideyalarını (Mütləqə İnam, Kamil İnsan, Ruhani Cəmiyyət, Müstəqil Vətən, Özümlü Şərq, Ləyaqətli Bəşər) ardıcıl olaraq gerçəkləşdirir, Ata demişkən, «ağac-ağac, addım-addım, hal-hal» yeriyir, tələsmir və gecikmir. Biz bilirik ki, ruhaniyyatın yolu çox uzundur. Beşgünlük uğurlara inanmırıq. Yalnız uzun yolun uğuruna inanırıq. İnsanlığın yolu isə uzundur, çətindir, yoxuşludur. 
İnam Atanın gəlişi bizə bu həqiqəti deyir, İnamın harayını çəkir: Özümüzün ruhumuzdan doğulmuş inamımız olsun, özgəliklərin əsarətindən, cəngindən qurtulaq, var olaq!

İnam Atanın Gəlişi – Mütləqə İnam dünyabaxışı əsasında yaşamaq deməkdir. Mütləqə İnam – dünyanın özündən artıq, yüksək olan mənasına inam deməkdir. Bu İnama görə, dünya öz Mənasından yaranır. Məna dünyadan qıraqda deyil, dünyanın içindədir: Əzəlidir, Əbədidir, Sonsuzdur, Kamildir.

*** 

Ocağımızın aylıq «İnama Doğru» dərgisi (indiyə kimi 48 sayı çıxıb) ictimai mühitdə Atanın İnamını yayır, Ocaq TV internet televiziyamız fəaliyyət göstərir. İnam Atanın «On Kutsal Bitiq»inin 6 cildini («Mütləqə İnam», «Mütləqləşmək-Var olmaq», «Görmək İnsaniliyi», «Fəlsəfənin Təməli», “Kutsal Quruculuq”, “İçdən Yaranma”) nəşr etmişik.

Atanın Bitiqləri Türk Ulusu olaraq dünyaya sözümüzdür. Qoy insan ölməsin, uluslar ölməsin. Onda bəşər də ölməz. Bəşərin varlığı ulusların özinamlı olması ilə bağlıdır. Mütləqə İnam dünyabaxışı hər bir ulus üçün bu imkanları açır. İnam Atanın gəlişi Safruh demişkən, dünyanı «total simasızlıqdan» qurtaracaq. Biz belə bir yolun yolçularıyıq.

 

79 yaşın kutlu olsun, İnam Ata!

 

Atamız var olsun! 

 

İşıqlı ATALI

Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü

 

 

 

 


Facebook-da paylaş

Yeni xəbərlər

Reklam

Reklam