Redaktor seçimi
Sumqayıt İnzibati Məhkəməsinin hakimi Vəfa Əzizova qanunları belə tanıyır -
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan deputat… -
RUSLARIN QAFQAZ ƏNDİŞƏSİ… -
SOCAR-ın gizli ismi Adnan Əhmədzadənin topdağıtmaz sərvəti -
Qoşqar Təhməzlinin məktubu “Dumanlı Albiona”ya bənzədildi:  Bu hadisənin səbəbkarlarından birincisi Sizsiniz! -
Sabirabaddakı  “OMEQA” Klinikası ilə Qazaxın icra başçısını nə bağlayır?-
Abdin Fərzəliyev Qarabağ qazisini ölkə xarici edir... -
Qoşqar Təhməzli, daha nə olmalıdır ki, Sizdən "səs çıxsın" –
Günün xəbəri

ABŞ – İsrail: Böyük Orta Şərq Layihəsində məxfi “islam inqilabı “planı(?)(!) -Rokfeller ailəsi - müharibə, böhran, xaos, çevriliş və terrorun memarları(!) 

 (İİ MƏQALƏ)

      Giriş yerinə

 Rokfellerin Yaxın və Orta Şərq üzrə məxfi planlarının doğuşa hamilə qaldığı II Dünya müharibəsi və  bu savaşdan nigahsız, qanundankənar doğulan “bic uşağı“-İsrail

Yenixeber.org: II Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra, bu total pərdəarxası geosiyasi proyektin əsas iştirakçısı kimi ABŞ, SSRİ, Böyük Britaniya, birlikdə Yalta, Tehran və Potsdam konfranasındakı razılaşmlara əsasən nəhayət, dünyanın gələcək taleyini öz aralarında müəyyənləşdirirlər.

Beləliklə,tarixdə dəfələrlə bölünmüş dünyanın növbəti dəfə bölünməyə məruz qalması, qaçılmaz, labüd xarakter alır.

Ardınca bölünmüş dünya, müharibə sonrası Şərq-Qərb paralellərinin tərs-perpendikulyar müstəvisi üzərində adıçəkilən dövlətlər tərəfindən yeni geosiyasi düzən üçün təzədən fokuslaşdırılr, fabrikasiya edilir, həmçinin üzərində yeni korrektə və redaktələr başladılır. 

Əlbəttə,bu da diqqətçəkən faktlardandır ki, ilk növbədə bu nəhəng, qlobal geopolitik savaş, həm də daha çox özündə pərdəarxası məxfi planları ehtiva edən gizli amillərlə seçilən idi.

Çünki dünyanın geosiyasi müsətəvisi üzərindəki kəskin və zidiyyətli, həmçinin tünd  boyalarla rənglənmiş (rənglədirilmiş) qlobal prosseslər, bütün zamanlarda pərdəarxası  məxfi planlar şəklində işlək mexanizm halına gətirilmiş, sonunda sürətlə cərəyan edərək, (etdirilərək) məqsədə doğru dartılmışdır.

Bu üzdən də bu tip qlobal,total geosiyasi toqquşmanın arxasında əlbəttə ki, onun sifarişçiləri və ideoloqlarının, onların iri maraqlarının dayanması faktı, inkar və təkizb edilməyən detallardandır. 

Rokfeller ailəsi - müharibə, böhran, xaos, çevriliş və terrorun memarları(!) 

Bu total dağıdıcı, qlobal nəhəng geosiyasi savaşın əsas sifarişçisi və ideoloqları isə əlbəttə ki, məhz Rokfeller ailəsi idi(!); bu,ehtimal və fərziyədən daha çox həqiqətə söykənən və dərin təhlillərin süzgəcindən dipdiri keçib gələn, incə ştrix və detallardan ibarət arqumentlərin məcmusu kimi də yaddaqalan doğrulardandır.

Rokfeller ailəsinin bu pərdəarxası qlobal, nəhəng proyektin hazırlanmasında məqsədi həm ABŞ-ın Avropa üzərində hegomon nəzarətini həyata keçirmək və həmçinin Fələstin torpaqlarında çoxdan planlaşdırılan İsrail dövlətinin yaradılması üçün münbit, əlverişli tarixi zəmininin gerçəkləşdirilməsinə nail olmaq idi.

ABŞ-ın müharibədə özünü neytral tərəf kimi təqdim etməsi əlbəttə ki, yalnız pərdəarxası planların zahiri təcəssümü kimi görünənlər və gələcəkdə daha rahat manevretmə imkanları gücünü qoruyub saxlamaq məqsədi daşıyrdı. Ancaq  əsl mahiyyət, elə bu zahiri görünənlərin arxasındakı gizlinlərin qlloballığı, totallığı ilə
müşahidə edilirdi.

                     Ağrılı doğuşun sancısı,- müharibə(!)

Müharibənin ən çox doğuşa hamilə qaldığı (qalacağı) vacib, əsas məqamı özündə ehtiva edən bu məxfi planın strategiya və konseptik tərəfləri,məhz bu faktora söykənirdi.

I Dünya müharibəsi zamanı Rokfellerin İsrail dövlətinin yaradılması planı baş tutmadığını nəzərə alsaq, həmin planın məhz bu geopolitik total proekt vasitəsi ilə həyata keçməsi əsas vacib pərdəarxası faktorlardan sayılırdı. 

             Rokfellerin nasional-sosialistlərlə gizli sövdələşmələri

Bu üzdən də məhz XX əsrin 30-cu illərində nasional–sosialistlərin Almaniyada hakimiyyətə gəlməsində (gətirilməsində) Rokfeller böyük rol oynayır.

Çünki yalnız nasional-sosialistlərin ifrat ultrasağçı, həmçinin antisemist ideoloji düşüncəsi, Rokfellerin adıgedən məxfi planlarının həyata keçməsində olduqca əlverişli işə yarayan idi. 


Ultrasağçı alman düşüncəsinin Rokfellerin məxfi planlarına  işə yarayanlığı


Həmin tarixi zamanlarda doğurdan da, Avropada, daha çox  Almaniyada antisemitizm, yəhudilərə hədsiz nifrət dalğası güclənmiş və bu amil artıq ifrat sağçı düşüncənin ideologiyası kimi siyasi xarakter almağa qədər vüsət götürmüşdü.

Bu da Rokfellerin gələcək pərdəarxası məxfi planları konteksində olduqca faydalı iş əmsalına çevriləcək detallardan hesab edilən idi.

Adıkeçən məxfi planların bütün ştrix və detalları,ən incə məqamlarına kimi yalnız bu ideoloji üzərində qurulmuşdu.

Beləliklə,Rokfellerin pərdəarxası məxfi planları işə düşür və getdigcə işlək mexanizm halına gətirilir.

Almaniyada bu düşüncə üzərində təşkilatlanan ifrat, qatı, ultra sağçıların siyasi fəaliyyəti üçün bütün seqmentləri sürətlə genişləndirilir, böyük vüsət almağa başlayır.

Beləcə, İİ Dünya müharibəsinin başlanma ərəfəsində artıq Almaniyada yəhudilərin siyahıya alınması məqsədi ilə, o zamankı Hitler hakimiyyəti qəti və təxirəsalınmaz planların icrasını başladır. 

Siyahıya almanın ardınca, Almaniyanın müxtəlif əyalətlərində yəhudi millətindən olanlar üçün ayrıca gettalar salınır və  onların həmin gettalarda yerləşdirilməsi prosesinə göstəriş verilir.

1938-ci ildə almanların Avstriyaya müdaxiləsi, daha sonra Münhen sazişinə əsasən Çexoslavakiyanı (indiki Çexiya və Slovakiya) ilhaq etdiyi zamanı ən çox yəhudilərin yaşadıqları ərazilərin tutulması diqqətçəkən detalları ilə yadda qalır.

1939-cu ilin sentyabrında almanların Polşaya hücumu, artıq Rokfellerin sifariş vermiş olduğu nəhəng, qlobal, total, dağıdıcı geosiyasi savaşın mənfi imkişaf dinamikası üçün katalizator rolunu oynamağa başlayır.

Polşanın ardınca Avropanın həm şərq, həm də ki, mərkəzi hissələri alman ordusu tərəfindən işğala məruz qalır.

İşğal olunan ölkələrdə yaşayan yəhudilər, almanlar tərəfindən xüsusi məxfi göstərişlə onlar üçün salınmış ayrıca konslagerlərə (həbs düşərgələri) daşınır.

Ələbəttə ki, bütün bunlar Rokfellerin sifarişi idi.


Almanların yəhudi gettaları və kons-lagerləri: gələcək İsrail dövlətinin kiçik modeli 

Məqsəd,həm Almaniyada salınan gettalar və həmçinin Polşadakı konslagerlərdə yerləşdirilən yəhudilər arasından, gələcəkdə Fələstin torpaqlarında yaradılacaq İsrail dövləti üçün daha çox sağlam olanları seçmək idi.

Bu üzdən də müharibə illərində həmin getta və konslagerlərdə saxlanılan daha çox xəstə, zəif qocalar məhv edilir (qaz sobalarında yandırılır), sağıam, iş qabiliyyəti olanlar isə gələcək İsrailin vətəndaşı kimi siyahıya alınırdı.  

Müharibədə altı milyon yəhudinin almanlar tərəfindən soyqrıma məruz qalması məsələsi də hələ də sual doğuran məsələrdəndir. Çünki müharibə, Rokfellerin əvvəlcədən hazırlamış olduğu bir pərdəarxası məxfi 
plan olduğu üçün, həmin planda yəhudilərin kütləvi məhv edilməsi məsələsi də həmin proektdə yer alan vacib faktorlardan hesab ediləndi.

Bu həm də gələcəkdə qlobal siyasi, iqtisadi proseslər üçün ABŞ-ın, almanların müharibədə yəhudilərə genosid həyata keçirməsini bütün dünyaya elan etmək və Almaniyanı ağır şərtlər altında məhz  bu aktı qəbul etməyə məcbur etmək məqsədini özündə ehtiva edirdi.

 

Genosid- Rokfellerin  gələcəkdə Almaniya üzərindən Avropaya total təzyiq və nəzarət rejimi üçün rezerv planı


Ardınca, Almaniya  üzərindən  Avropaya təzyiq və təhdid vasitəsi kimi istifadə etməsi üçün bu akt, -rezerv plan kimi nəzərdə tutulmuşdu.

Beləliklə, Rokfellerin  planlarında İsrail dövləti üçün yalnız sağlam yəhudi millətindən olanların vacibliyi əsas yer tuturdu.Müharibə zamanı  kons-lagerlərdə məhv edilən yəhidilər Rokfellerə lazımsız və yararsız olanlar idi.

Geosiyasi proseslərin isti qaynar fazadan, daha soyuq, xüsusi xidmət pozası almasının gizli şəkli 

XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq, dünya düzənində geosiyasi proseslər isti,qaynar,dağıdıcı fazadan daha soyuq,daha gizli forma və məzmunda siyasi poza almağa əndişələnir;dünya düzəni üstündə böyük dövlətlərin,xüsusi ilə ABŞ,SSRİ və Böyük Britaniyanın xüsusi xidmət mərkəzlərində hazırlanan məxfi planların həyata keçirilməsi mərhələsi revanş götürür.

Beləcə, II Dünya müharibəsindən sonra Avropanın,Mərkəzi Amerikanın,Şimali Afrikanın,Sakit okean hövzəsi və Koreya yarmadasının,həmçinin Hindistanın parçalanmasının ardınca,zəngin neft və qaz yataqlarının üstündə hələ də şərq günəşinin şüalarından xumarlanıb, mışıl-mışıl yatan(yatızdırılan) ərəb coğrafiyası,həmçinin Əfqanıstan,İran  uğrunda xüsusi xidmət mərkəzlərində hazırlanan dini-radikal ekstremizm, seperatizm, xaos,terrorçuluq, dövlət çevrilişləri planı işə salınır.


                 ABŞ-İsrail: Böyük Orta Şərq Layihəsi

Bu həm də daha çox ABŞ və İsrailin Yaxın və Orta Şərq üzrə birgə projesi kimi diqqətçəkən Böyük Orta Şərq gizli planı şəklində ehtiva olunurdu.

ABŞ-İsrail Xüsusi Xidmət Mərkəzlərinin Yaxın və Orta Şərq Regionunda geniş miqyaslı, əhatə dairəsnin riyazi ölçüləri, həndəsi çevrəsinin radiusundan dəfələrlə kiçik,lakin parametirik spektrləri dəfələrlə çox böyük,seqmentləri qarışıq, ziddiyyətli rəng palitrası ilə yadda qalan xaos, terror,dini-radikal ekstremizm,dövlət çevrişləri planı,olduqca təhlükəlilik əmsalı ilə diqqət çəkən geosiyasi, geostrateji bir Məxfi Xidmət Proqramı idi.

Ardınca, həmçinin sözügedən PərdəArxası Məxfi Planların gerçək üzünü mənfi inkişaf dinamikası ilə getdigcə açacaq projedə, adıgedən ölkələrin xalqlarını milli özünü tanıma, milli özünü təsdiq etmədən tamamilə imtina etməyə məcbur etmə, həmin ölkə insanının milli kimliyini unutdurmaq layihəsi kimi də xüsusi əhəmiyyət daşıyan amillərdən sayılrdı.

Layihədə model ölkə kimi Türkiyə əsas yer almaqda idi; beləki, bu xüsusi xidmət projesində nəzərdə tutulan daha vacib,daha mühüm müddəaların həyata keçirilməsi  məsələsi Türkiyənin üzərinə düşürdü.

PərdəArxası "dərin dövlət" mexanizminin total idarəçilik missiyasını isə MOSSAD vasitəsi ilə İsrail üzərinə götürmüşdü. 

ABŞ-ın adıgedən layihə çərçivəsindəki əsas rolu - projedə yer alan ölkələrin dövlət işlərinə müdaxilə etmək, siyasi idarəçiləri daim təzyiq,təsir, təhdid altında saxlamaq, siyasi hakimiyyətləri onlarla işləməyə razı salmaq, maraqlarına uyğun müxalif düşüncəni inkişaf etdirmək,ABŞ-ın siyasi planlarına cavab verə biləcək radikal baxışlı düşərgənin sayını artırmaq, hakimiyyət çevrilişlərini təşkil etmək, terror qrupları yaratmaq və s.            (davamı olacaq)

Elşad M.Turan, 
(Xüsusi olaraq Yenixeber.org üçün)


Facebook-da paylaş

Yeni xəbərlər

Reklam

Reklam