Redaktor seçimi
SOCAR-ın gizli ismi Adnan Əhmədzadənin topdağıtmaz sərvəti -
Qoşqar Təhməzlinin məktubu “Dumanlı Albiona”ya bənzədildi:  Bu hadisənin səbəbkarlarından birincisi Sizsiniz! -
Sabirabaddakı  “OMEQA” Klinikası ilə Qazaxın icra başçısını nə bağlayır?-
Abdin Fərzəliyev Qarabağ qazisini ölkə xarici edir... -
Qoşqar Təhməzli, daha nə olmalıdır ki, Sizdən "səs çıxsın" –
Üç naziri yola salan səhiyyə sistemimizin dəyişilməyən təchizatçısı – “ARAŞ”-ın qüdrətinin sirri -
Göyçayın icra başçısı troll dəstəsi saxlayır?! -
Bakıda məmurlar estoniyalı iş adamlarının başına necə oyun açdılar... -
Günün xəbəri

Keçmiş bələdçi rəis Elyar Muradovun qanunsuzluqlarından danışdı

 

    "Xeberinfo.com": KeçmişbələdçisiAdilVəlixanovdeyir ki, SərnişindaşınmaDepartamentininrəisiElyarMuradovunetdiyiqanunsuzluqlarhaqdabizdəçoxsaylıfaktlarvar: “Hazırdasərnişindaşınmasahəsininbərbadgünəsalınmasıonunbusahəyərəhbərkimigəlməsindənsonrabaşlayıb. Günahkarhəmişəyalandanışar, buisəE.Muradovunhobbisidir. Buşəxskişibələdçilərinxidmətsəviyyəsininaşağıdüşdüyünü, qadınlarınbuişidahayaxşıgördüyünübildirir. Lakin 30-35 ilaşpazlıqedənkişiniqadınəvəzedəbilməz. Bələdçininvəzifəsitəkcəsərnişinənümunəvixidmətetməkdeyil. Onlarhəmsərnişinlərintəhlükəsizliyinə, sağlamlığınadigərməsələlərəgörəcavabdehdirlər. Birmüəssisəninsosialdurumuiqtisadivəziyyətiçətinolandabəziişçiləriixtisarasalabilər. Lakinbirmüddətdənsonravəziyyətdüzələrsə, həminpeşəkarişçilərətələbatolarsa, onlaryenidən  özyerlərinəqaytarılır. 30-40 ildəmiryolusahəsindətəcrübəsiolanmütəxəssisləriElyar Muradovqərəzlişəkildəkənardaqoyaraqonlarınəvəzinədəmiryolundanheçbir  anlayışıolmayan, buişinmahiyyətinibilməyənqadınları  işəgötürür. Buşəxskişibələdçilərinqanunsuzişlərləməşğulolduğunuiddiaedir. AncaqqanunsuzluqlarınbaşındaduranElyar Muradovonunkomandasıdır. Kişibələdçilərinhesabınakaryerasınıquranbuşəxsindi  özqanunsuzəməllərininşahidləriniməhvetməyəçalışır. Lazımgələrsəbütünbunlarıfaktlarlasübutedəbilərik”.

 


Facebook-da paylaş

Yeni xəbərlər

Reklam

Reklam