Redaktor seçimi
Füzulidə Şükürovlar sülaləsi səhiyyə müəssisəsini əxlaqsız yuvasına çeviriblər-
Ürəyində Fətullah Gülən sevgisi olan Qorxmaz Hüseynovu hansı cəza gözləyir?-
Müdafiə Nazirliyində YENİ “BAZAR
Qorxmaz Hüseynov haqqında qorxunc iddialar…-
Səfər Mehdiyevin gömrük imperiyası: 121 qohum dövlət içində dövlət qurub-
İnvestAZ-ın baş direktorunun Türkiyədə Borsagundem.com-u qaralama cəhdi baş tutmadı-
Emin Əmrullayevin nəzərinə: 1 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzində dövlətin pulu belə hesablanır-
11-saylı rayonlararası qeydiyyat-imtahan və texniki baxış şöbəsində
Günün xəbəri

Rövşən Novruzoğlunun -yeni kitabı işıq üzü gördü

 

Политолог Рювшян Новрузоьлунун ермяни академикляринин щцъумуна мяруз галмыш вя няшри гадаьан олунмуш ясяри чап олунду

 

Yenixeber.org: Танынмыш политолог профессор Рювшян Новруз оьлу Вялизадянин “Елм” няшриййаты (АМЕА) рус дилиндя Ермянилярин Атом Електрик Стансийасынын тюрядя биляъяк фасадларыны ифша едян, бцтювлцкдя тцрк дцнйасына гаршы йюнялмиш тядгигат ясярини няшр едиб.

Китабын ады: “Мецаморская АЭС-экологическаяа бомба для региона…”

 

шаблоны для dle 11.2

Yeni xəbərlər

Reklam

Reklam

{sape_links}{sape_article}